• تجربیات من از سیستم مالی هارو اکر

    همونطور که در پست قبلی یعنی «یک سیستم مالی برای موفقیت» نوشتم، در سیستم مالی که آقای هارواکر در کتاب…

  • یک سیستم مالی برای موفقیت

    چند وقتی هست که به اطرافیانم توصیه میکنم از سیستم مالی ای که من مدت نسبتا طولانی ای دارم از اون استف…

  • تو همانی…

    هرچند که این خونه رو خیلی وقته که ترک کردیم اما هنوزم یه مخاطب خاص هر چند وقت یه بار میاد و به اینجا…