• ۱۴۰۵۵۰۲۹۶۰۴۵۱۸۴۲_large

  تو همانی…

  هرچند که این خونه رو خیلی وقته که ترک کردیم اما هنوزم یه مخاطب خاص هر چند وقت یه بار میاد و به اینجا…

 • Fresh_Rose_Flower_Wallpaper

  معلم…

  بعضی ها هستند که معلم نیستند اما آنقدر جسورانه زندگی کردند که چیزهای زیادی میتوان از آنها آموخت. یک …

 • 91_waiting4-love

  انتظار

  بهار خانم با تمام زیبای آمد انتظار به پایان رسید و فصل شکفتن آمد اما من هنوز منتظرم منتظر  بهار زندگ…