• پلاسکو… چه باید کرد؟ 

    یک درد بزرگ، یک همدردی هیجان انگیز گذرا. ۵۸۰ کار آفرین و فعال بزرگ اقتصادی داراییشان نابود شد. محل ک…

  • تو همانی…

    هرچند که این خونه رو خیلی وقته که ترک کردیم اما هنوزم یه مخاطب خاص هر چند وقت یه بار میاد و به اینجا…

  • معلم…

    بعضی ها هستند که معلم نیستند اما آنقدر جسورانه زندگی کردند که چیزهای زیادی میتوان از آنها آموخت. یک …