زهرا

مسیر یا مقصد ؟! مقصد یا مقصود ؟!

مسیر یا مقصد ؟! مقصد یا مقصود ؟! بر نگاره ی روح آدمی از ازل دغدغه ی ” بودن” و “ماندن” و” ابدیت” به ظرافتی تمام حکاکی شده است . در این زمانه باید دریافت “هستن” و “بودن” را ، که هستیم همگی به جبر زمانه . هستیم تا ” بود ” شدن را بیاموزیم و بمانیم ؛ که در …

بیشتر بخوانید »