به جدول مباحث درس زیست خوش اومدی
اینجا ما برات تک تک مباحث درس زیست رو با درجه سختی هرکدام مشخص کردیم همچنین نشون دادیم هر فصل چندتا تست داشته تو کنکورهای اخیر، و برای هر مبحث در حالت عادی و حالت فشرده چقدر لازمه زمان بذاری! پاسخ همه این سوالات برای درس زیست در جدول زیر هست. راستی میتونی با کلیک روی دکمه زیر، این جدول رو بطور کامل دانلود کنی تا برای پرینت و استفاده شخصیت آماده باشه.
بعد از پرینت همونطور که در بخش های قبلی آموزش دادیم مراحل ۴گانه رو انجام بده تا بتونی به یه برنامه ریزی جامع در این درس برای خودت داشته باشی!

وضعیت

مبحث

تعداد باکس مطالعه کامل

تعداد تست

در کنکور

درجه سختی درس

تعداد باکس مطالعه فشرده

توضیحات

زیست دهم

۹۲

۱۵

۶۳

فصل اول: دنیای زنده

۸

۰

۶

ضروری (در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی)

زیست شناسی چیست؟

۱

۱

گستره حیات

۲

۲

یاخته و بافت در بدن انسان

۳

۲

حل تست

۲

۱

فصل دوم: گوارش و جذب مواد

۱۶

۳

۱۱

ساختار و عملکرد لوله گوارش

۵

۴

جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

۳

۲

تنوع گوارش در جانداران

۲

۱

حل تست

۶

۴

فصل سوم: تبادلات گازی

۱۲

۱

۸

ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

۴

۳

تهویه ششی

۳

۲

تنوع تبادلات گازی

۱

۱

حل تست

۴

۲

فصل چهار: گردش مواد در بدن

۲۱

۵

۱۴

قلب

۶

۴

رگ ها

۵

۳

خون

۲

۲

تنوع گردش مواد در جانداران

۲

۱

حل تست

۶

۴

فصل پنج: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

۱۱

۲

۸

هم ایستایی و کلیه ها

۲

۱

تشکیل ادرار و تخلیه آن

۳

۳

تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

۱

۱

حل تست

۵

۳

فصل شش: از یاخته ها تا گیاه

۱۴

۲

۸

ویژگی های یاخته گیاهی

۴

۲

سامانه بافتی

۳

۲

ساختار گیاهان

۴

۲

حل تست

۳

۲

فصل هفت: جذب و انتقال مواد در گیاهان

۱۰

۸

تغذیه گیاهی

۲

۱

جانداران موثر در تغذیه گیاهی

۲

۲

انتقال مواد در گیاهان

۳

۳

حل تست

۳

۲

زیست یازدهم

۱۰۸

۱۵.۵

۷۳

فصل اول: تنظیم عصبی

۱۳

۲

۹

یاختههای بافت عصبی

۴

۳

پیشنیاز:فصل یک یازدهم

ساختار دستگاه عصبی

۵

۳

پیشنیاز:فصل یک یازدهم

حل تست

۴

۳

فصل دوم: حواس

۱۳

۲

۹

گیرنده های حسی

۲

۱

حواس ویژه

۵

۴

گیرنده های حسی جانوران

۲

۱

حل تست

۴

۳

فصل سوم: دستگاه حرکتی

۱۱

۲

۷

استخوان ها و اسکلت

۴

۲

ماهیچه و حرکت

۴

۳

حل تست

۳

۲

فصل چهارم: تنظیم شیمیایی

۸

۱

۷

ارتباط شیمیایی

۱

۱

غده های درون ریز

۴

۴

حل تست

۳

۲

فصل پنجم: ایمنی

۱۳

۱

۸

نخستین خط دفاعی

۲

۱

دومین خط دفاعی

۴

۲

سومین خط دفاعی

۴

۳

حل تست

۳

۲

فصل ششم: تقسیم یاخته

۱۳

۱

۱۰

ضروری(در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی)

فام تن (کروموزوم)

۳

۲

سعی کنید مفاهیم کروموزوم، تقسیم میتوز و میوز

را به خوبی یاد بگیرید که در فصل های بعد به شما

کمک زیادی خواهد کرد.

هم چنین دنبال تست های الکی سخت از این مباحث نروید.

رشتمان (میتوز)

۴

۳

کاستمان (میوز) و تولید مثل جنسی

۳

۲

حل تست

۳

۳

فصل هفتم: تولید مثل

۱۶

۳

۱۰

دستگاه تولید مثل در مرد

۳

۲

دستگاه تولید مثل در زن

۴

۳

رشد و نمو جنین

۳

۲

تولید مثل در جانوران

۲

۱

حل تست

۴

۲

فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان

۱۳

۲.۵

۸

تولید مثل غیرجنسی

۲

۱

تولید مثل جنسی

۴

۳

از یاخته تخم تا گیاه

۳

۱

حل تست

۴

۳

فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها

۸

۱

۵

تنظیم کننده های رشد در گیاهان

۳

۲

پاسخ به محیط

۲

۱

حل تست

۳

۲

زیست دوازدهم

۱۹.۵

فصل اول: مولکول های اطلاعاتی

۱۵

۲

۱۰

نوکلئیک اسیدها

۴

۳

ضروری(در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی)

همانندسازی دنا

۴

۳

پیشنیاز: گفتار اول فصل یک دوازدهم

پروتئین ها

۳

۲

حل تست

۴

۲

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته

۱۶

۳

۱۲

رونویسی

۴

۳

پیشنیاز: گفتار اول فصل یک دوازدهم

به سوی پروتئین

۴

۴

تنظیم بیان ژن

۳

۲

حل تست

۵

۳

فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسلها

۱۶

۴

۱۲

مفاهیم پایه

۴

۳

پیشنیاز:فصل ۶ یازدهم + تولید مثل گیاهی

انواع صفات

۴

۳

پیشنیاز:فصل ۶ یازدهم + تولید مثل گیاهی

حل تست

۸

۷

فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی

۱۳

۲.۵

۱۰

تغییر در ماده وراثتی جانداران

۴

۳

پیشنیاز: گفتار اول فصل یک دوازدهم

تغییر در جمعیتها

۳

۲

تغییر در گونه‌ها

۲

۲

حل تست

۴

۳

فصل پنجم: از ماده به انرژی

۱۳

۲

۹

تأمین انرژی

۳

۲

اکسایش بیشتر

۴

۳

زیستن مستقل از اکسیژن

۳

۲

حل تست

۳

۲

فصل ششم: از انرژی به ماده

۱۶

۳.۵

۱۱

فتوسنتز

۳

۲

واکنشهای فتوسنتزی

۴

۳

فتوسنتز در شرایط دشوار

۴

۲

حل تست

۵

۴

فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی

۱۰

۱.۵

۸

زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

۴

۳

فناوری مهندسی پروتئین و بافت

۲

۱

کاربردهای زیست فناوری

۲

۲

حل تست

۲

۲

فصل هشتم:رفتار های جانوران

۸

۱

۵

اساس رفتار

۳

۲

انتخاب طبیعی و رفتار

۲

۱

ارتباط و زندگی گروهی

۱

۱

حل تست

۲

۱


3.3 7 رای ها
رأی دهی
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 سوال
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه سوالات