ورود/ثبت نام

درباره ما

همانند درختی سرسبز که روزی از دل بذری کوچک جوانه زد و به خود بالید، ما نیز روزی از گوشه ای از سرزمین علم و دانش کشورمان زاده شدیم. آن قدر عاشق آموختن بودیم که از همان روزهای نخست ورود به دانشگاه تصمیم گرفتیم آن چه می دانیم را به دیگران نیز عرضه کنیم و در این راه بستری بهتر از فضای آزاد و مهیای دیجیتال نیافتیم. ما در این فضا شروع به تولید محتوای آموزشی کردیم. ابتدا آموزش مان تنها به رشته پزشکی محدود بود، اما در همان فضا تلاش کردیم ساختارهای کهنه را کنار بزنیم و با چیزهای کوچکی چون رنگ، سادگی، بازی و تکنولوژی، درس خواندن را با حس و حالی تازه همراه کنیم. راه و رسم ما اما، چنان موثر افتاد که به زودی توانستیم آسمان های بزرگ تری را ببینیم و دامنه خدمات مان را به مشاوره و آموزش برای همه مقاطع تحصیلی و هدایت همه جانبه دانش آموزان کشورمان توسعه دهیم. ما باور داریم برای شکوفاسازی مخاطبان مان، باید ابتدا آن ها را به خوبی درک کنیم. پس همه ابزارهای «راهبری» را به کار می گیریم تا پیش از هر چیز دانش آموزان را نسبت به توانایی هایشان آگاه کنیم و سپس مسیر اختصاصی آموزش آن ها را ترسیم کنیم. ما در آکادمی امروز با عصای جادویی تکنولوژی و عشق به آموزش، پای توان مندسازی تمامی دانش آموزان ایستاده ایم. این همان هدف بزرگی است که هر روز از تکرار آن به وجد می آئیم، چرا که باور داریم از طریق آموزش است که می توانیم انسان های بهتری باشیم و دنیای زیباتری بسازیم. تعهد ما این است که همواره جوان و امیدوار باقی بمانیم، چرا که با مخاطبی جوان و پرشور سروکار داریم که آینده را خواهد ساخت. برای ما «امیدواری» نه فقط یک اندیشه، که به معنی «دست به کار شدن و تغییر» است. آکادمی امروز یک پارادایم نو و حاصل خلاقیت و اشتیاق تیم خستگی ناپذیر ما به تحول و یادگیری است. درختی پربار و شکوفا که می توان در سایه آن از آموزش لذت برد و نقشه آینده ای بهتر را ترسیم کرد.


گالری تصاویر