دما چیست؟ یعنی واقعا نمی‌دانید دما چیست؟

دما معیاری برای بیان سردی و گرمی ‌اجسام است؛ یعنی اگر به چیزی دست زدید و دستتان یخ کرد، یعنی دمای آن چیز پایین است. اگر به چیزی دست زدید و دست‌تان سوخت، یعنی آن چیز گرم است و دمای بالایی دارد.   نکته تستی: اگر شما به سیب‌زمینی سرخ کرده‌های توی ماهیتابه دست بزنید، […]