بایگانی دسته‌ی: مقالات

متد اختصاصی آکادمی امروز، ELMS چیست؟

متد اختصاصی آکادمی امروز

متد اختصاصی آکادمی امروز، ELMS چیست؟ یکی از مهم ترین مشکلات دانش آموزان سردرگمی بین روش های مختلف برنامه ریزی ، تدریس اساتید مختلف ، تمرین های تستی و … میباشد. به طوری که هیچ کدام از این موارد باهم همخوانی ندارند. به خاطر رفع این مشکل ما متد اختصاصی آکادمی امروز را ایجاد کردیم […]