تست 1 - ویژگی‌های سهمی - فصل سوم حسابان پایه1: دهم و یازدهم ریاضی


1 2 3 4
اگر سهمی y = x۲a۲ x + a۲ مینیممی برابر ۳‏ داشته باشد، سهمی محور عرضها را در چه نقطهای قطع میکند؟
50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن