تست 1 - حل معادلات شامل عبارات گویا - فصل سوم حسابان پایه1: دهم و یازدهم ریاضی


حل معادلات شامل عبارات گویا

1 2 3 4 5
معادلهٔ xx + ۲ + ax ۲ = ۴x۲ ۴ فقط یک ریشه دارد. جمع مقادیر قابل قبول a‏ کدام است؟
50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن