تست 1 - حل معادلات شامل عبارات گویا - فصل سوم حسابان پایه1: دهم و یازدهم ریاضی


حل معادلات شامل عبارات گویا

1 2 3
دو شیر BوA با هم در حال پر کردن استخر هستند. اگر شیر A به تنهایی استخر را ۹‏ ساعت زودتر از شیر B پر کند و هر دو شیر با هم استخر را در ۰‏۲‏ ساعت پر کنند، شیر A استخر را در چند ساعت پر میکند؟
50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن