ورود | ثبت نام
مرضیه حسن زاد | آکادمی امروز

مرضیه حسن زاد

دهم تجربی - کنکوری 1404
آذربایجان غربی
عضویت: 04 بهمن 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 72.7

تلاش هفته پیش 72.7

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

10/95

تست حل شده

27/428

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/95

تست حل شده

0/428

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

10/96

تست حل شده

22/428

زیست شناسی