ورود | ثبت نام
مهسا پورجعفرآبادی | آکادمی امروز

مهسا پورجعفرآبادی

دهم تجربی - کنکوری 1404
کرمان
عضویت: 25 بهمن 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 0

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

5/95

تست حل شده

0/428

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

1/95

تست حل شده

0/428

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

5/96

تست حل شده

0/428

زیست شناسی