ورود | ثبت نام
امیرحسین قاسمی | آکادمی امروز

امیرحسین قاسمی

دهم تجربی - کنکوری 1404
قم
عضویت: 21 اسفند 1401

درباره من

من به آرزوهایم قول رسیدن داده ام🥲

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 52.3

رکورد تلاش 52.3

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

11/196

تست حل شده

31/1004

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

7/196

تست حل شده

19/1004

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

1/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

4/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

1/28

تست حل شده

5/248

ریاضی

زمان مشاهده

6/96

تست حل شده

26/428

زیست شناسی