بایگانی برچسب: قانون کولن

نقش ساقی حلال‌خور در کشف قانون کولن

شارل اگوستن دوکولن، کاشف قانون کولن

  نقش ساقی حلال خور، در کشف قانون کولن زندگینامه صدرصد واقعی «شارل اگوستن دوکولن» این متن، بخشی از زندگینامه «شارل اگوستن دوکولن» است؛ یعنی همان کسی که قانون کولن را کشف کرد. البته این زندگینامه در هیچ منبع تاریخی نیامده است اما این دلیل نمی‌شود که شما تصور کنید این متن، یک متن تخیلی […]