ورود/ثبت نام

آکادمی امروز | استاد حسین خزایی

استاد حسین خزایی - مدرس هندسه، آمار و ریاضیات گسسته آکادمی امروز

درباره استاد حسین خزایی

-

نمونه دوره های استاد حسین خزایی

 دورههندسه دهم - کنکور ریاضی | آکادمی امروز

هندسه دهم - کنکور ریاضی

استاد حسین خزایی

 • تدریس کامل
 • حل تست و تمرین 
 • جزوه 
 • رفع اشکال آنلاین

____________

مخاطبین دوره :

دهم رشته ریاضی


800,000 تومان

 دورههندسه جامع - کنکور ریاضی | آکادمی امروز

هندسه جامع - کنکور ریاضی

استاد حسین خزایی

 • تدریس کامل دهم، یازدهم و دوازدهم
 • حل تست و تمرین 
 • جزوه 
 • رفع اشکال آنلاین

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته ریاضی


1,750,000 تومان

 دورههندسه یازدهم - کنکور ریاضی | آکادمی امروز

هندسه یازدهم - کنکور ریاضی

استاد حسین خزایی

 • تدریس کامل
 • حل تست و تمرین 
 • جزوه 
 • رفع اشکال آنلاین

____________

مخاطبین دوره :

یازدهم رشته ریاضی


600,000 تومان

 دورهآمار و احتمال یازدهم - کنکور ریاضی | آکادمی امروز

آمار و احتمال یازدهم - کنکور ریاضی

استاد حسین خزایی

 • تدریس کامل
 • حل تست و تمرین 
 • جزوه 
 • رفع اشکال آنلاین

____________

مخاطبین دوره :

یازدهم رشته ریاضی


600,000 تومان

 دورهآمار و احتمال جامع - کنکور ریاضی | آکادمی امروز

آمار و احتمال جامع - کنکور ریاضی

استاد حسین خزایی

 • تدریس کامل دهم، یازدهم و دوازدهم
 • حل تست و تمرین 
 • جزوه 
 • رفع اشکال آنلاین

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته ریاضی


2,000,000 تومان

 دورهآمار و گسسته جامع - کنکور ریاضی | آکادمی امروز

آمار و گسسته جامع - کنکور ریاضی

استاد حسین خزایی

 • تدریس کامل یازدهم و دوازدهم
 • حل تست و تمرین 
 • جزوه 
 • رفع اشکال آنلاین

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته ریاضی


1,750,000 تومان

 دورهدوره جامع مهندسیتو - کنکور ریاضی | آکادمی امروز

دوره جامع مهندسیتو - کنکور ریاضی

 • تدریس تمام دروس با بهترین اساتید
 • جزوه کامل
 • رفع اشکال
 • تمرین و تست

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته ریاضی


14,000,000 تومان

9,500,000 تومان