emrooz zist book

کل زیست دهم رو رایگان یاد بگیر!!

دریافت رایگان >

ورود/ثبت نام

آکادمی امروز | استاد امیرحسین حقانی فر

استاد امیرحسین حقانی فر - مدرس زیست شناسی آکادمی امروز

درباره استاد امیرحسین حقانی فر

-

نمونه دوره های استاد امیرحسین حقانی فر

 دورهزیست جت - کنکور تجربی 1402 | آکادمی امروز

زیست جت - کنکور تجربی 1402

استاد امیرحسین حقانی فر

  • تدریس جمع بندی دهم، یازدهم و دوازدهم
  • حل تست و تمرین 
  • جزوه 
  • رفع اشکال آنلاین

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


1,500,000 تومان

 دورهدوره جامع جت دروس اختصاصی - کنکور تجربی 1402 | آکادمی امروز

دوره جامع جت دروس اختصاصی - کنکور تجربی 1402

  • جمع بندی تمام دروس با بهترین اساتید
  • جزوه کامل
  • رفع اشکال
  • تمرین و تست

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


6,000,000 تومان

4,900,000 تومان