ورود/ثبت نام

آکادمی امروز | استاد امیرحسین حقانی فر

استاد امیرحسین حقانی فر - مدرس زیست شناسی آکادمی امروز

درباره استاد امیرحسین حقانی فر

-

50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن

نمونه دوره های استاد امیرحسین حقانی فر

 دورهزیست جت - کنکور تجربی | آکادمی امروز

زیست جت - کنکور تجربی

استاد امیرحسین حقانی فر

 • تدریس جمع بندی دهم، یازدهم و دوازدهم
 • حل تست و تمرین 
 • جزوه 
 •  

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


3,000,000 تومان

1,700,000 تومان

 دورهدوره جامع جت دروس اختصاصی - کنکور تجربی | آکادمی امروز

دوره جامع جت دروس اختصاصی - کنکور تجربی

 • جمع بندی تمام دروس با بهترین اساتید
 • جزوه کامل
 •  
 • تمرین و تست

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


12,000,000 تومان

6,800,000 تومان

 دورهبسته VIP آکادمی امروز - رشته تجربی | آکادمی امروز

بسته VIP آکادمی امروز - رشته تجربی

 • تدریس تمام دروس با بهترین اساتید
 • جمع بندی تمام دروس با بهترین اساتید
 • مشاوره و برنامه ریزی
 • آزمون هفتگی
 • جزوه کامل
 • تمرین و تست

____________

مخاطبین دوره :

دهم، یازدهم ، دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


36,000,000 تومان

16,200,000 تومان