emrooz zist book

کل زیست دهم رو رایگان یاد بگیر!!

دریافت رایگان >

ورود/ثبت نام

آکادمی امروز | امین محمدی و محمد باختری

امین محمدی و محمد باختری - مدرس منتورینگ آکادمی امروز

درباره امین محمدی و محمد باختری

-

نمونه دوره های امین محمدی و محمد باختری

 دورهدوره جامع پزشکیتو - کنکور تجربی 1402 | آکادمی امروز

دوره جامع پزشکیتو - کنکور تجربی 1402

 • تدریس تمام دروس با بهترین اساتید
 • جزوه کامل
 • رفع اشکال
 • تمرین و تست
 • مشاوره و برنامه ریزی

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


9,900,000 تومان

7,900,000 تومان

 دورهدوره پزشکیتو دهم - کنکور تجربی 1404 | آکادمی امروز

دوره پزشکیتو دهم - کنکور تجربی 1404

 • تدریس تمام دروس با بهترین اساتید
 • جزوه کامل
 • رفع اشکال
 • تمرین و تست
 • مشاوره و برنامه ریزی

____________

مخاطبین دوره :

دهم رشته تجربی


4,300,000 تومان

3,600,000 تومان

 دورهدوره پزشکیتو یازدهم - کنکور تجربی 1403 | آکادمی امروز

دوره پزشکیتو یازدهم - کنکور تجربی 1403

 • تدریس تمام دروس با بهترین اساتید
 • جزوه کامل
 • رفع اشکال
 • تمرین و تست
 • مشاوره و برنامه ریزی

____________

مخاطبین دوره :

یازدهم رشته تجربی


4,700,000 تومان

4,000,000 تومان

 دورهدوره جامع مهندسیتو - کنکور ریاضی 1402 | آکادمی امروز

دوره جامع مهندسیتو - کنکور ریاضی 1402

 • تدریس تمام دروس با بهترین اساتید
 • جزوه کامل
 • رفع اشکال
 • تمرین و تست
 • مشاوره و برنامه ریزی

____________

مخاطبین دوره :

دوازدهم و فارغ التحصیل رشته ریاضی


9,900,000 تومان

7,900,000 تومان

 دورهدوره مهندسیتو یازدهم - کنکور ریاضی 1403 | آکادمی امروز

دوره مهندسیتو یازدهم - کنکور ریاضی 1403

 • تدریس تمام دروس با بهترین اساتید
 • جزوه کامل
 • رفع اشکال
 • تمرین و تست
 • مشاوره و برنامه ریزی

____________

مخاطبین دوره :

یازدهم رشته ریاضی


4,700,000 تومان

4,000,000 تومان

 دورهدوره مهندسیتو دهم - کنکور ریاضی 1404 | آکادمی امروز

دوره مهندسیتو دهم - کنکور ریاضی 1404

 • تدریس تمام دروس با بهترین اساتید
 • جزوه کامل
 • رفع اشکال
 • تمرین و تست
 • مشاوره و برنامه ریزی

____________

مخاطبین دوره :

دهم رشته ریاضی


4,300,000 تومان

3,600,000 تومان

 دورهدوره مشاوره ای منتورینگ | آکادمی امروز

دوره مشاوره ای منتورینگ

اساتید محمد باختری و امین محمدی

 • آموزش برنامه ریزی
 • تغییر ذهنیت برای موفقیت
 • آموزش روش مطالعه و هرچیزی دیگری که برای موفقیت و نتیجه گرفتن در کنکور نیاز دارید

1,900,000 تومان