معرفی فصل

4/5
(4 رای)
برای مشاهده، ابتدا وارد شوید.
ورود و مشاهده فیلم

آشنایی با منطق ریاضی

گزاره ها
گزاره ها

`01:11

گزاره نما و سورها
گزاره نما و سورها

`00:26

سوالات دیگران

اولین سوالو برای این ویدیو بپرس!