ورود | ثبت نام
رعنا نجات | آکادمی امروز

رعنا نجات

کنکوری ریاضی - کنکوری 1402
البرز
عضویت: 23 اردیبهشت 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 41.1

رکورد تلاش 60.2

تلاش هفته پیش 29.8

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 21 روز | از 07 فروردین تا 29 فروردین

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

318/485

تست حل شده

63/1220

پاسخ به سوال دوستان

51

زمان مشاهده (ساعت)

0/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

102/203

تست حل شده

0/186

فیزیک

زمان مشاهده

82/89

تست حل شده

0/582

حسابان

زمان مشاهده

73/87

تست حل شده

63/452

شیمی

زمان مشاهده

3/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

32/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

28/44

تست حل شده

0/0

گسسته

زمان مشاهده

0/21

تست حل شده

0/0

فیزیک - امتحان نهایی