ورود | ثبت نام
الناز  کریمی | آکادمی امروز

الناز کریمی

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
زنجان
عضویت: 27 مهر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 25.3

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 26 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

43/267

تست حل شده

17/1133

پاسخ به سوال دوستان

5

زمان مشاهده (ساعت)

0/267

تست حل شده

0/1133

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

25/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

13/61

تست حل شده

17/465

ریاضی

زمان مشاهده

5/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

2/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی