ورود | ثبت نام
الناز زارع ؛) | آکادمی امروز

الناز زارع ؛)

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
آذربایجان شرقی
عضویت: 26 مرداد 1400

درباره من

واقعیت زندگی من ، انگیزه منه

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 44.2

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 4 روز | از 15 دی تا 20 دی

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

221/692

تست حل شده

117/2532

پاسخ به سوال دوستان

79

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

48/182

تست حل شده

6/184

فیزیک

زمان مشاهده

40/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

78/323

تست حل شده

28/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

57/103

تست حل شده

4/769

ریاضی