ورود | ثبت نام
رها شاهرخی | آکادمی امروز

رها شاهرخی

دهم تجربی - کنکوری 1404
کرمان
عضویت: 07 آبان 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 22.1

رکورد تلاش 77.3

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 05 اردیبهشت تا 07 اردیبهشت

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

47/200

تست حل شده

95/1038

پاسخ به سوال دوستان

4

زمان مشاهده (ساعت)

2/200

تست حل شده

12/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

7/50

تست حل شده

7/184

فیزیک

زمان مشاهده

3/25

تست حل شده

8/144

شیمی

زمان مشاهده

1/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

38/96

تست حل شده

68/427

زیست شناسی