ورود | ثبت نام
فائزه فدایی | آکادمی امروز

فائزه فدایی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1402
تهران
عضویت: 16 خرداد 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

680/692

تست حل شده

1002/2532

پاسخ به سوال دوستان

2

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

195/182

تست حل شده

125/184

فیزیک

زمان مشاهده

94/87

تست حل شده

212/452

شیمی

زمان مشاهده

269/323

تست حل شده

598/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

123/103

تست حل شده

66/769

ریاضی