ورود | ثبت نام
نرگس یاوری | آکادمی امروز

نرگس یاوری

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
کرمانشاه
عضویت: 14 آبان 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 7.7

رکورد تلاش 12.7

تلاش هفته پیش 3.5

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

4/193

تست حل شده

0/1517

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

2/193

تست حل شده

0/1517

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

1/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

1/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

3/61

تست حل شده

0/465

ریاضی