ورود | ثبت نام
رسول صارمی | آکادمی امروز

رسول صارمی

یازدهم تجربی - کنکوری 1403
خراسان رضوی
عضویت: 19 خرداد 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 13.1

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 9.9

fire

پیوستگی

3

روز

رکورد 22 روز | از 22 آذر تا 15 دی

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

844/1159

تست حل شده

936/4703

پاسخ به سوال دوستان

75

زمان مشاهده (ساعت)

3/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

115/182

تست حل شده

49/184

فیزیک

زمان مشاهده

36/87

تست حل شده

24/452

شیمی

زمان مشاهده

227/322

تست حل شده

484/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

74/103

تست حل شده

149/769

ریاضی

زمان مشاهده

36/50

تست حل شده

18/184

فیزیک

زمان مشاهده

17/25

تست حل شده

8/144

شیمی

زمان مشاهده

27/31

تست حل شده

11/283

ریاضی

زمان مشاهده

76/96

تست حل شده

12/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

55/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

56/61

تست حل شده

77/465

ریاضی

زمان مشاهده

19/25

تست حل شده

37/152

شیمی

زمان مشاهده

112/120

تست حل شده

132/516

زیست شناسی