ورود | ثبت نام
Helia Safaie | آکادمی امروز

Helia Safaie

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
تهران
عضویت: 09 شهریور 1400

درباره من

هیچ چیز هَمیشِـگـی نیست

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 100

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 4 روز | از 07 بهمن تا 12 بهمن

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

184/692

تست حل شده

498/2532

پاسخ به سوال دوستان

106

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

41/182

تست حل شده

66/184

فیزیک

زمان مشاهده

23/87

تست حل شده

44/452

شیمی

زمان مشاهده

95/322

تست حل شده

334/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

27/103

تست حل شده

54/769

ریاضی