ورود | ثبت نام
فاطمه ابراهیمی | آکادمی امروز

فاطمه ابراهیمی

دهم تجربی - کنکوری 1404
خراسان شمالی
عضویت: 22 آبان 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 44.7

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

5/49

تست حل شده

11/184

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

1/49

تست حل شده

5/184

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

5/50

تست حل شده

11/184

فیزیک