ورود | ثبت نام
ابوالفضل گنج خانلو | آکادمی امروز

ابوالفضل گنج خانلو

دهم تجربی - کنکوری 1404
زنجان
عضویت: 23 آبان 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 40

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

9/55

تست حل شده

0/427

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/55

تست حل شده

0/427

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

7/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

2/31

تست حل شده

0/283

ریاضی