ورود | ثبت نام
فاطمه دژپسند | آکادمی امروز

فاطمه دژپسند

یازدهم تجربی
عضویت: 23 آبان 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 30.1

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

10/87

تست حل شده

0/152

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/87

تست حل شده

0/152

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

6/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

4/25

تست حل شده

0/152

شیمی