ورود | ثبت نام
عرشیا داودیان | آکادمی امروز

عرشیا داودیان

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
هرمزگان
عضویت: 14 شهریور 1400

درباره من

بچه‌پایین‌باخت‌نمیده🌵

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 3.1

رکورد تلاش 19.1

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

119/692

تست حل شده

64/2532

پاسخ به سوال دوستان

31

زمان مشاهده (ساعت)

2/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

22/182

تست حل شده

48/184

فیزیک

زمان مشاهده

27/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

55/323

تست حل شده

16/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

17/103

تست حل شده

0/769

ریاضی