ورود | ثبت نام
نیکان مهربانی | آکادمی امروز

نیکان مهربانی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
چهارمحال و بختیاری
عضویت: 24 خرداد 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 72.3

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 10 روز | از 08 بهمن تا 19 بهمن

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

372/692

تست حل شده

303/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

115/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

73/87

تست حل شده

72/452

شیمی

زمان مشاهده

103/322

تست حل شده

105/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

83/103

تست حل شده

81/769

ریاضی