ورود | ثبت نام
علی مرسلی | آکادمی امروز

علی مرسلی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
قم
عضویت: 25 خرداد 1401

درباره من

علی مرسلی،دوازدهم تجربی،مدرسه شهید قدوسی قم.

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 22.8

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

209/370

تست حل شده

67/1405

پاسخ به سوال دوستان

4

زمان مشاهده (ساعت)

0/370

تست حل شده

0/1405

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

39/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

70/87

تست حل شده

48/452

شیمی

زمان مشاهده

102/103

تست حل شده

17/769

ریاضی