ورود | ثبت نام
فرنیا کریمی | آکادمی امروز

فرنیا کریمی

دهم تجربی - کنکوری 1404
تهران
عضویت: 11 آذر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 58.5

تلاش هفته پیش 31.8

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

6/24

تست حل شده

2/144

پاسخ به سوال دوستان

1

زمان مشاهده (ساعت)

0/24

تست حل شده

0/144

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

6/25

تست حل شده

2/144

شیمی