ورود | ثبت نام
مهیار اسماعیلی | آکادمی امروز

مهیار اسماعیلی

دهم تجربی - کنکوری 1404
خوزستان
عضویت: 19 آذر 1402

درباره من

مهیار اسماعیلی دانش اموز رشته تجربی کنکوری سال 1405

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 82

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

35/95

تست حل شده

80/427

پاسخ به سوال دوستان

18

زمان مشاهده (ساعت)

0/95

تست حل شده

0/427

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

35/96

تست حل شده

44/427

زیست شناسی