ورود | ثبت نام
زهرا شحنه زاده گان | آکادمی امروز

زهرا شحنه زاده گان

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
بوشهر
عضویت: 28 شهریور 1400

درباره من

این قصه ناقص سر تکمیل ندارد…

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 77.9

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

541/692

تست حل شده

420/2532

پاسخ به سوال دوستان

6

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

143/182

تست حل شده

71/184

فیزیک

زمان مشاهده

86/87

تست حل شده

29/452

شیمی

زمان مشاهده

214/323

تست حل شده

264/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

100/103

تست حل شده

8/769

ریاضی