ورود | ثبت نام
محمد نادری | آکادمی امروز

محمد نادری

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
کرمان
عضویت: 04 مهر 1400

درباره من

گاهی باید خطر کرد و پرید ،بپر نترس...

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 82

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

1

روز

رکورد 16 روز | از 01 بهمن تا 18 بهمن

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

488/692

تست حل شده

814/2532

پاسخ به سوال دوستان

154

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

105/182

تست حل شده

48/184

فیزیک

زمان مشاهده

73/87

تست حل شده

200/452

شیمی

زمان مشاهده

214/322

تست حل شده

300/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

98/103

تست حل شده

264/769

ریاضی