ورود | ثبت نام
Kamiyab __* | آکادمی امروز

Kamiyab __*

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
خراسان رضوی
عضویت: 22 مهر 1400

درباره من

موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه این است که یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم.

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 23.8

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 50.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 10 روز | از 18 بهمن تا 29 بهمن

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

468/692

تست حل شده

1295/2532

پاسخ به سوال دوستان

225

زمان مشاهده (ساعت)

2/692

تست حل شده

6/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

120/182

تست حل شده

81/184

فیزیک

زمان مشاهده

68/87

تست حل شده

303/452

شیمی

زمان مشاهده

211/322

تست حل شده

474/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

70/103

تست حل شده

381/769

ریاضی