ورود | ثبت نام
زهرا عتبی | آکادمی امروز

زهرا عتبی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
خراسان رضوی
عضویت: 22 مهر 1400

درباره من

موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه این است که یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم.

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 84

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 10 روز | از 13 تیر تا 24 تیر

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

601/692

تست حل شده

1481/2532

پاسخ به سوال دوستان

324

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

157/182

تست حل شده

119/184

فیزیک

زمان مشاهده

79/87

تست حل شده

343/452

شیمی

زمان مشاهده

279/323

تست حل شده

549/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

88/103

تست حل شده

401/769

ریاضی