ورود | ثبت نام
فاطیما پولادی | آکادمی امروز

فاطیما پولادی

دهم تجربی - کنکوری 1405
مازندران
عضویت: 18 بهمن 1402

درباره من

دندون پزشکی ،موفقیت در امتحانات نهایی ،موفقیت در امتحانات کلاسی

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 4.1

رکورد تلاش 22.1

تلاش هفته پیش 15.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

7/200

تست حل شده

2/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

1/200

تست حل شده

0/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

1/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

2/31

تست حل شده

1/283

ریاضی

زمان مشاهده

4/96

تست حل شده

1/427

زیست شناسی