ورود | ثبت نام
مریم قائدی | آکادمی امروز

مریم قائدی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
فارس
عضویت: 31 خرداد 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 1.8

رکورد تلاش 21.7

تلاش هفته پیش 0.9

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 12 اسفند تا 14 اسفند

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

107/692

تست حل شده

42/2532

پاسخ به سوال دوستان

24

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

23/182

تست حل شده

8/184

فیزیک

زمان مشاهده

14/87

تست حل شده

4/452

شیمی

زمان مشاهده

41/322

تست حل شده

17/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

30/103

تست حل شده

13/769

ریاضی