ورود | ثبت نام
عرشیا شریف | آکادمی امروز

عرشیا شریف

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
تهران
عضویت: 29 مهر 1400

درباره من

در جست و جوی علم.......

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 25.7

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

176/692

تست حل شده

2/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

59/182

تست حل شده

2/184

فیزیک

زمان مشاهده

37/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

61/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

21/103

تست حل شده

0/769

ریاضی