ورود | ثبت نام
نازنین راستگو | آکادمی امروز

نازنین راستگو

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
خراسان رضوی
عضویت: 16 تیر 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 47.6

تلاش هفته پیش 5

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 36 روز | از 18 اسفند تا 26 فروردین

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

695/1160

تست حل شده

235/4703

پاسخ به سوال دوستان

180

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

130/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

64/87

تست حل شده

18/452

شیمی

زمان مشاهده

174/323

تست حل شده

39/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

65/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

46/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

22/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

21/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

36/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

34/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

34/61

تست حل شده

2/465

ریاضی

زمان مشاهده

18/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

56/120

تست حل شده

27/516

زیست شناسی