ورود | ثبت نام
محمدرضا پیرمحمدی | آکادمی امروز

محمدرضا پیرمحمدی

کنکوری ریاضی - کنکوری 1402
زنجان
عضویت: 16 تیر 1401

درباره من

تنهاچیزی که بدون تلاش بدست میاری شکست خوردن!

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 23.5

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 18 دی تا 20 دی

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

71/485

تست حل شده

22/1220

پاسخ به سوال دوستان

16

زمان مشاهده (ساعت)

0/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

41/203

تست حل شده

0/186

فیزیک

زمان مشاهده

9/89

تست حل شده

0/582

حسابان

زمان مشاهده

19/87

تست حل شده

22/452

شیمی

زمان مشاهده

0/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

0/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

4/44

تست حل شده

0/0

گسسته