ورود | ثبت نام
مائده  خانبابایی | آکادمی امروز

مائده خانبابایی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
تهران
عضویت: 17 تیر 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 25.7

تلاش هفته پیش 3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

150/692

تست حل شده

19/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

41/182

تست حل شده

10/184

فیزیک

زمان مشاهده

41/87

تست حل شده

1/452

شیمی

زمان مشاهده

46/322

تست حل شده

7/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

24/103

تست حل شده

1/769

ریاضی