ورود | ثبت نام
محمد مهدی احمدی | آکادمی امروز

محمد مهدی احمدی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1402
تهران
عضویت: 20 تیر 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 3 روز | از 10 اردیبهشت تا 14 اردیبهشت

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

224/322

تست حل شده

128/1127

پاسخ به سوال دوستان

8

زمان مشاهده (ساعت)

0/322

تست حل شده

0/1127

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

224/323

تست حل شده

128/1127

زیست شناسی