ورود | ثبت نام
زهرا فرهنگ | آکادمی امروز

زهرا فرهنگ

کنکوری ریاضی - کنکوری 1402
بوشهر
عضویت: 23 تیر 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 24.3

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 2 روز | از 06 بهمن تا 09 بهمن

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

124/485

تست حل شده

28/1220

پاسخ به سوال دوستان

4

زمان مشاهده (ساعت)

0/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

46/203

تست حل شده

5/186

فیزیک

زمان مشاهده

30/89

تست حل شده

0/582

حسابان

زمان مشاهده

39/87

تست حل شده

26/452

شیمی

زمان مشاهده

0/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

4/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

7/44

تست حل شده

0/0

گسسته

زمان مشاهده

0/21

تست حل شده

0/0

فیزیک - امتحان نهایی