ورود | ثبت نام
فاطمه پورمحسنی | آکادمی امروز

فاطمه پورمحسنی

فارغ التحصیل ریاضی - کنکوری 1404
تهران
عضویت: 22 خرداد 1403

درباره من

فارغ التحصیل علاقه مند به رشته مکانیک دولتی تهران

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 0.5

تلاش هفته پیش 0.5

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

1/132

تست حل شده

0/0

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/132

تست حل شده

0/0

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

0/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

1/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

1/44

تست حل شده

0/0

گسسته

زمان مشاهده

0/14

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

1/12

تست حل شده

0/0

هندسه