ورود | ثبت نام
سیده هاجر غیبی | آکادمی امروز

سیده هاجر غیبی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
فارس
عضویت: 27 تیر 1401

درباره من

هدفم دندون پزشکیه و برای هدفم هر روز بیشتر از دیروز تلاش میکنم

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 33.5

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

164/692

تست حل شده

54/2532

پاسخ به سوال دوستان

10

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

50/182

تست حل شده

5/184

فیزیک

زمان مشاهده

19/87

تست حل شده

23/452

شیمی

زمان مشاهده

81/323

تست حل شده

25/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

16/103

تست حل شده

2/769

ریاضی