ورود | ثبت نام
نرگس سعیدی | آکادمی امروز

نرگس سعیدی

کنکوری ریاضی - کنکوری 1402
تهران
عضویت: 27 تیر 1401

درباره من

من هدفم قبولی در رشته تربیت معلم هست و میخواهم وارد دانشگاه دولتی تربیت معلم بشم

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 7.9

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

18/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

3

زمان مشاهده (ساعت)

0/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

10/203

تست حل شده

0/186

فیزیک

زمان مشاهده

7/89

تست حل شده

0/582

حسابان

زمان مشاهده

2/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

0/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

0/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

0/44

تست حل شده

0/0

گسسته