ورود | ثبت نام
مبینا روحانی | آکادمی امروز

مبینا روحانی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
قم
عضویت: 19 آبان 1400

درباره من

من ب ارزوهام قول رسیدن دادم

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 60

تلاش هفته پیش 3.6

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 15 تیر تا 17 تیر

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

348/1159

تست حل شده

217/4703

پاسخ به سوال دوستان

26

زمان مشاهده (ساعت)

0/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

49/182

تست حل شده

72/184

فیزیک

زمان مشاهده

22/87

تست حل شده

4/452

شیمی

زمان مشاهده

84/322

تست حل شده

77/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

24/103

تست حل شده

10/769

ریاضی

زمان مشاهده

37/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

16/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

11/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

66/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

11/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

18/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

4/25

تست حل شده

4/152

شیمی

زمان مشاهده

12/120

تست حل شده

38/516

زیست شناسی