ورود | ثبت نام
سارا کیوانی | آکادمی امروز

سارا کیوانی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
چهارمحال و بختیاری
عضویت: 30 تیر 1401

درباره من

از دریا اموختم هر که از حدش گذشت غرقش کنم.....

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 5.3

رکورد تلاش 27.5

تلاش هفته پیش 13.2

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 4 روز | از 17 فروردین تا 22 فروردین

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

160/692

تست حل شده

2/2532

پاسخ به سوال دوستان

18

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

49/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

29/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

46/322

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

37/103

تست حل شده

2/769

ریاضی