ورود | ثبت نام
ایمان قهرمانی | آکادمی امروز

ایمان قهرمانی

کنکوری ریاضی - کنکوری 1403
خراسان شمالی
عضویت: 01 مرداد 1401

درباره من

دلم پیش خدا گیره ...

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 66.6

تلاش هفته پیش 32.2

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 15 روز | از 31 شهریور تا 16 مهر

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

22/485

تست حل شده

93/1220

پاسخ به سوال دوستان

114

زمان مشاهده (ساعت)

0/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

14/203

تست حل شده

59/186

فیزیک

زمان مشاهده

4/89

تست حل شده

9/582

حسابان

زمان مشاهده

5/87

تست حل شده

25/452

شیمی

زمان مشاهده

0/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

0/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

0/44

تست حل شده

0/0

گسسته